ฉันท์เทิดพระเกียรติซึ่งแต่งขึ้นเป็นครั้งแรก
ประพันธ์ขึ้นด้วย วสันตดิลกฉันท์ 14

ซึ่งเป็นฉันท์ที่มีท่วงทำนองประหนึ่งสายฝนแรกฤดู

โดยแต่งขึ้นจากกระแสพระดำรัสของพระราชินีที่ท่านได้เคยตรัสไว้ว่า

"หากพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดิ์ต่อน้ำ"

เพื่อนำเสนอเคียงคู่กับผลงาน "มยุเรศชมดง" ที่ลงประกวด

ในงานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ซึ่งคาดว่าฉันท์นี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะแต่ง

เพราะด้วยเหตุสะเทือนใจหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น

ผลตอบรับที่ได้มาซึ่งความเจ็บปวด รู้สึกท้ออย่างมาก

ศัพท์อาจจะยากไปบ้าง เพราะฉันท์เป็นร้อยกรองที่มักใช้สำหรับ

ประพันธ์ของสูงของล้ำค่า จึงค่อนข้างที่จะต้องใช้ศัพท์สูง

และเพื่อคัดกรองเสียงให้ลงตามฉันทลักษณ์

ฉันท์ที่แต่งขึ้นนี้อาจจะไม่ค่อยไพเราะเสนาะหู แต่ก็แต่งขึ้นด้วยความตั้งใอย่างสุดซึ้ง

เรียงร้อยถ้อยคำจนเป็น มาลัยอักษรามาลาหอม ประณตน้อมศิระกราน

 

 

วสันตดิลกฉันท์ 14

    ยอกรประณต ณ วรบาท            อภิวาทพระทรงภพ
ราชญีพระการุณยสฺรบ                  สุขเลิศสถิตย์ไทย

    องค์ภูมิพลดุจวหา                    ผริตาวิสุทธิ์ใส
องค์ราชินีสิริวิไล                         มนดั่งพนาวัน

    ธาราระรินชะภยไป                  ชนไทยเกษมสันต์
ร่มบารมีทรุมยัน           
               ภิยโยสง่าแคว้น

ปกปักษ์พิภพอุตมชาติ                 คุณราชไผทแดน
ไพสิฐพะพรั่งสุมนะแสน                มยุราระบำใบ

    ทวยราษฎร์บ่ร้อนปสพทุกข์       อุระสุขและผ่องใส
ปรีดิ์เปรมเพราะน้ำพระหฤทัย          ทิวไท้ชโลงมา

    "เย็น" น้ำพระทัยพระทิพย์หยาด     "ศิระ" ราษฎร์สิปรีดา
ดับเข็ญฉมา "เพราะพระ" กรุณา         "บริบาล" ประชาชี
       
    ผองข้าฯ ประชาคณะดุสิต            รติจิตพระจักรี
น้อมเกล้าฯ ถวายพจนพลี                วรมิ่งพระบุญญา
   
    มาลย์อักษราสดุดิชู                 สิริคู่พระขวัญฟ้า
ให้ทรงเกษมพระชนมา                 ถิรมั่นนิรันดร์เทอญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี

MaMoRu ผู้ประพันธ์

 

 

คราวหน้าถ้าเคลียร์ความเศร้าในจิตใจได้แล้วจะเอารูปผลงานมาให้ดู

และถ้ามีกำลังใจฮึกเหิมให้แต่งร้อยกรองต่อไป ก็จะเอามาลงอีก

ขอตัวไปอ่านหนังสือเตรียมสอบมิดเทอมก่อนละ

เริ่มสอบอาทิตย์หน้ายังงงๆ เอ๋อๆ อยู่เลย หาคนช่วยติวให้ด่วน ><....

 

Comment

Comment:

Tweet