..
น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
 
 
... ประนมกรน้อมจิตก้ม........วันทา
ระลึกคุณครูบา....................มากล้ำ
แถลงถ้อยก่อปัญญา............ชี้สว่าง แจงศิษย์
บ่บ่ายเบี่ยงท่านย้ำ...............ติต้องปรับปรุง

... วอนเทวาพระคุ้ม..............บันดาล
ประสพสุขทุกวันวาน.............ท่วมท้น
ปราศโรคทุกข์แผ้วพาน.........ภัยห่าง จุ่งสงบ
ดีเลิศประเสริฐล้น................สุขซ้ำสม่ำเสมอ
 
 
~เงาอัคคี~
 
..

Comment

Comment:

Tweet